İSKİ Asya Yakası Atıksu-Yağmursuyu-Dere Islahı Proje ve Metraj Hazırlama Hizmetleri

İSKİ Asya Yakası Atıksu-Yağmursuyu-Dere Islahı Proje ve Metraj Hazırlama Hizmetleri
Hizmet Kapsamı
Mühendislik Hizmetleri
Konum
İstanbul
Tarih
2005-2008
İşveren
İSKİ (Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)
Proje Kapsamı

768,59 km Atıksu şebeke ve toplayıcıları

135,67 km Yağmursuyu şebeke ve toplayıcıları

127,81km Dere Islahı

127,81km Dere Islahı Harita Ölçümü, Kamulaştırma Planı Hazırlanması ve Mutabakatlarının Alınması

5.785 km Atıksu tüneli Projesi