İSKİ Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projeleri 2

İSKİ Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projeleri 2
Hizmet Kapsamı
Mühendislik Hizmetleri
Konum
İstanbul
Tarih
2011-2014
İşveren
İSKİ (Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)
Proje Kapsamı

327 km Atıksu şebeke ve toplayıcıları

193 km Yağmursuyu şebeke ve toplayıcıları

131,49 km Dere Taşkın Risk Haritası Hazırlanması

37,40 km Dere Islahı

168,89 km Dere Harita Ölçümü

12,16 km Kamulaştırma Planı Hazırlanması ve Mutabakatlarının Alınması

7,6 km Atıksu tüneli Projesi

2 adet Kum Tutucu Projesi