İSKİ Avrupa Yakası Atıksu -Yağmursuyu-Dere Islahı Proje ve Metraj Hazırlama Hizmetleri

İSKİ Avrupa Yakası Atıksu -Yağmursuyu-Dere Islahı Proje ve Metraj Hazırlama Hizmetleri
Hizmet Kapsamı
Mühendislik Hizmetleri
Konum
İstanbul
Tarih
2005-2008
İşveren
İSKİ (Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)
Proje Kapsamı

1.556,24 km Atıksu şebeke ve toplayıcıları

528,37 km Yağmursuyu şebeke ve toplayıcıları

146,50 km Dere Islahı

146,50 km Dere Islahı Harita Ölçümü

1.273.936,54 m2 Kamulaştırma Planı Hazırlanması

23,17 km Atıksu tüneli and 4.48 km Deniz suyu tüneli

Her biri 400 Kw motor gücünde (2 Asil +1 Yedek) Deniz Suyu Terfi Merkezi Kesin Projesi

Her biri 9 Kw motor gücünde (1 Asil + 1 Yedek) Atıksu Terfi Merkezi Kesin Projesi