İSKİ Kanal Proje Teknik Şartnamesi Revizyonu

İSKİ Kanal Proje Teknik Şartnamesi Revizyonu
Hizmet Kapsamı
Mühendislik Hizmetleri
Konum
İstanbul
Tarih
2008-2009
İşveren
İSKİ (Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)
Proje Kapsamı

Proje Adı: Atıksu Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcıları Şartnamesi, Yağmursuyu Kanalizasyon Şebeke ve Toplayıcıları Şartnamesi, Dere Islahları Teknik Şartnamesi, Sanat Yapıları Şartnameleri, Her bir Grup (Atıksu, Yağmursuyu, Dere Islah) için Proje Tip Kesitler ve Detayları, Atıksu Sistem Elemanları, Yağmursuyu Sistem Elemanları, Dere Islah Tip Kesitleri(Genişlik ve yüksekliğe göre), Harita ve Kamulaştırma Teknik Şartnamesi, Proje Teslim Şartnamesi, Revizyon Şartnamenin Basıma Hazır Hale Getirilmesi.